vaneijkcaravans default

Werkplaats afspraak maken

Logo BOVAG Garantie ScaleWidthWzgwMF0

BOVAG onderhoudsbeurt

Gaskeuring

Wist u dat wanneer u naar Duitsland reist en u aanmeldt bij de beheerder van een camping, u gevraagd kan worden naar het logboek van de gaskeuring van uw caravan of camper?

Veel Nederlanders weten dit niet en staan dan ook vaak met hun mond vol tanden. Wie met zijn caravan of camper naar Duitsland reist kan het zomaar overkomen. Bij het aanmelden bij de beheerder van een camping kan er gevraagd worden naar het logboek van de gaskeuring. Doorgaans leidt dit tot verbaasde blikken bij de eigenaar van de caravan of camper, als men zij niet in Duitsland woonachtig is.

Keuring iedere 2 jaar

Al ruim 10 jaar moet de gasinstallatie van caravans en campers die in Duitsland geregistreerd zijn een 2-jarige Gaskeuring G607 keuring (DGW G 607) ondergaan. Nieuwe caravans en campers krijgen bij aflevering een logboek mee, waarin de gasinstallatie technisch beschreven wordt. Tevens wordt de installatie op de aangegeven technische eisen gekeurd, waarbij onder meer de gasdichtheid wordt beproefd. Iedere 2 jaar dient een herkeuring te worden uitgevoerd, waarbij wordt gecontroleerd of de gasinstallatie nog steeds aan alle criteria voldoet. Controle van o.a. drukregelaar, gasslangen en lekdichtheid zijn vaste onderdelen van de herkeuring. Indien de herkeuring met goed gevolg is doorstaan, wordt hiervan in het logboek melding gemaakt.

Logboek

Steeds meer beheerders van campings vragen niet alleen hun Duitse gasten, maar ook anderen naar het overleggen van dit logboek alvorens zij tot de camping worden toegelaten. Niet-Duitse eigenaren van caravans of campers kunnen dit logboek doorgaans niet overleggen, eenvoudigweg omdat deze keuringen niet in andere landen worden uitgevoerd. Menig bezitter van een caravan of camper heeft vorig jaar al mogen ervaren wat de consequentie van het ontberen van het logboek kan zijn: geen logboek betekent geen plaats! In toenemende mate kiezen campingbeheerders in Duitsland er voor om recreanten te weigeren, omdat zij niet de verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor de gevolgen van eventuele ongelukken. De campingbeheerder is immers aansprakelijk voor de veiligheid en het houden van toezicht hierop op zijn eigen terrein.

Inspectie

Caravan en campers die bij ons ter inspectie worden aangeboden, zullen conform de eisen en richtlijnen van de Duitse gaskeuring beoordeeld worden. Alleen voertuigen die voorzien zijn van een originele / af fabriek gemonteerde gasinstallatie, kunnen ter inspectie worden aangeboden. Deze inspectie vangt aan met een administratieve beoordeling van het aanwezige logboek, waarbij deze op juistheid en volledigheid wordt beoordeeld. Aangebrachte modificaties ten opzichte van het oorspronkelijk afgegeven document zullen in het logboek worden verwerkt. Indien er geen logboek aanwezig is, zal een beperkte opname van de installatie worden uitgevoerd en een nieuw logboek worden opgesteld. Aansluitend vindt de feitelijke inspectie plaats van de conditie van de gasinstallatie. Bij goedkeuring van het object wordt in het logboek de goedkeuring vastgelegd en een goedkeurzegel op de gasinstallatie geplaatst. 

Goedkeuring

Eigenaren van caravans en campers kunnen voor deze gaskeuring terecht bij Van Eijk Caravans. Er wordt dan op technische eisen gecontroleerd, zoals de gasslangen, de drukregelaar en de lekdichtheid van de installatie. Een geslaagde keuring wordt in het logboek vermeld. Er wordt een zegel op de gasinstallatie geplaatst. Dit alles gebeurt volgens de Duitse richtlijnen, maar alleen bij voertuigen die zijn uitgerust met de originele / af fabriek gemonteerde gasinstallatie.

Kosten keuring

Deze 2 jaarlijkse keuringen bedragen € 105,00. Wanneer dit gecombineerd wordt met een BOVAG onderhoudsbeurt kost het €55,00.