Asrevisie
Door toename belasting (wordt vering steeds stugger. Door te zware en langdurige zware belading wordt het rubber in de as permanent samengedrukt. Het veervermogen neemt daardoor af. De caravan komt dan ook lager op de weg te liggen.

Asrevisie

Van Eijk Caravans voorziet ook in de techniek voor asrevisie en deze werkzaamheden voeren wij zelf uit.

Een caravan is rubber- of staal geveerd. Het verende rubber wordt asrubber genoemd en zit geklemd tussen de as en de as-koker, ook wel as-lichaam genoemd. Het as-rubber zorgt voor een soepele vering van de caravan en draagt in hoge mate bij aan een goede en stabiele wegligging.

De werking van de vering blijft dan bij normaal gebruik jarenlang onveranderd. Rubber geveerde assen hebben in principe geen jaarlijks onderhoud nodig. Toch is er nooit naar omkijken zeker niet verstandig.

Hoe vaak onderhoud noodzakelijk?

De werking van de vering blijft bij normaal gebruik jarenlang onveranderd. Rubber geveerde assen hebben in principe geen jaarlijks onderhoud nodig. Er nooit naar omkijken is zeker niet verstandig.

Met de de bij ons beschikbare techniek kunnen wij de rubbers die in het aslichaam gemonteerd zijn vervangen. Voor meer informatie kunt u bij onze afdeling Techniek terecht.